26/4/2013

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία συστάθηκε το 1999 με βασικούς μετόχους εξέχουσες Ελληνικές Εκδοτικές Επιχειρήσεις. Σκοπός της είναι να παρέχει πλήρης υπηρεσίες διανομής Τύπου για όλους τους Τίτλους Εφημερίδων, Περιοδικών και άλλων Εντύπων καθώς και πολυμέσων.   

Στις υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, 11.000 τ.μ. στην Παιανία Αττικής, με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 7.000 παλέτες, παρέχει όλες τις υπηρεσίες διανομής καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Απασχολεί περί τους 250 εξειδικευμένους υπαλλήλους και υποστηρίζεται από σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό για την διεκπεραίωση του έργου της διανομής, της συγκέντρωσης των επιστροφών, της εκκαθάρισης και κυρίως της πληροφόρησης των εκδοτών για τις πωλήσεις των εντύπων τους.

Το δίκτυο διανομών της εκτείνεται σε περίπου 9.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά, τα οποία επισκέπτεται καθημερινά μέσω των 175 διανομέων - συνεργατών της. Το δίκτυο της εκτείνεται και εκτός Ελλάδος, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), στην Κύπρο, στην Αμερική (Νέα Υόρκη) και στον Καναδά (Τορόντο, Μόντρεαλ).